Помпи

Водна циркулационна помпа Wilo- Stratos-Z 50/1-9 PN 6/10 bar

Артикул №:

14386282

 • Индексът за енергийна ефективност (ИЕЕ) ≤ 0,20
 • Допустим температурен диапазон :
               Питейна вода до 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C до +80 °C
               Вода за отопление: -10 °C до +110 °C
 • Ел. захранване 1~230 V, 50/60 Hz
 • Степен на защита IP X4D
 • Резбово респ. фланцово присъединяване (в зависимост от модела) Rp 1 до DN 65
 • Макс. работно налягане, стандартно изпълнение: 6/10 bar
 • Гаранция : 24 месеца
3 486,00 лв.
Високоефективна помпа Wilo-Stratos Z
 • Икономия на енергия посредством по-висока ефективност на системата с функцията Q-Limit (ограничаване на дебита)
 • Оптимизиран дисплей за по-добра четимост и управление
 • Спестяващ място монтаж чрез компактна конструкция и адаптивен течнокристален дисплей
 • Модулна концепция за свързване на всички обичайно използвани шинни системи (напр. Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
 • Устойчив на корозия корпус на помпата от бронз за системи с възможен приток на кислород
 • Гарантирано качество и надеждност 


Циркулационна помпа с мокър ротор с минимални експлоатационни разходи, за тръбен монтаж. Може да се използва в циркулационни системи за питейна вода (0 °C до +80 °C), системи за отопление, вентилация и климатизация (-10 °C до +110 °C). С вградено електронно регулиране на мощността за постоянно/променливо диференциално налягане. С топлоизолационна обвивка съобразно серията. Съобразно серията с панел за ръчно управление с един бутон за:


 
 • Помпа ВКЛ./ИЗКЛ.
Избор на режим на регулиране:
 
 • dp-c (постоянно диференциално налягане)
 • dp-v (променливо диференциално налягане)
 • dp-T (диференциално налягане, зависещо от температурата) посредством инфрачервен монитор/преносимо устройство, Modbus, BACnet, LON или Can
 • Лимит Q за ограничаване на максималния дебит (настройка само посредством инфрачервено преносимо устройство)
 • Ръчно управление (настройване на постоянна скорост) 

Графичен дисплей на помпата с въртящ се индикатор за хоризонтално и вертикално разположение на модула, на който се извежда:
 • Работното състояние
 • Режим на регулиране
 • Зададената стойност на диференциалното налягане, респ. на скоростта
 • Съобщения за грешки и предупредителни съобщения
Синхронен мотор съгласно технологията ECM с максимален к.п.д. и висок пусков момент, автоматична деблокираща функция и вградена пълна защита на мотора.
Аварийна светлинна сигнализация, безпотенциален сборен сигнал за повреда, инфрачервен интерфейс за безжична комуникация с управляващ и сервизен уред - инфрачервен монитор/преносимо устройство Wilo.
Място за включване на IF модули Wilo Stratos с интерфейс за сградна автоматизация, респ. система за управление на сдвоени помпи (окомплектовка: IF модули Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.Aus, Ext.Min, SBM, Ext.Aus/SBM или DP).
Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)
Вода за отопление (съгласно VDI 2035)
Водно-гликолови смеси (макс. 1:1; при примеси над 20 % трябва да се проверят работните данни)
Питейна вода и вода за хранителната промишленост съгл. TrinkwV 2001 (Немска наредба за питейната вода) • (с изключение на помпи от сив чугун)
Допустими области на приложение
Температурен диапазон при макс. температура на околната среда +40 °C -10...+110 °C
Температурен диапазон при използване в циркулационни системи за питейна вода при макс. температура на околната среда +40 °C 0°C...+80°C
Макс. допустима обща твърдост на водата в циркулационни системи за питейна вода 3,57 mmol/l (20 °dH)
Максимално допустимо работно налягане Pmax 6/10 bar
Тръбни съединения
Фланец Комбиниран фланец PN6/10 (фланец PN 16 съгласно EN 1092-2)
Присъед. размер на фланеца DN 50
Монтажна дължина l0 280 mm
Мотор/електроника
Индексът за енергийна ефективност (ИЕЕ) ≤ 0,20
Емисия на електромагнитни смущения EN 61800-3;2004+A1;2012 / Жилищна среда (C1)
Устойчивост на електромагнитни смущения EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)
Регулиране на оборотите Честотен преобразувател
Степен на защита IP X4D
Клас на изолация F
Ел. захранване 1~230 V, 50/60 Hz
Номинална стойност на мотора P2 400 W
Скорост N 1400 - 4100 об./мин.
Консумирана мощност P1 25 - 490 W
Консумиран ток I 0,20 - 2,15 A
Моторна защита вграден
Резбова връзка за кабел PG 1x7/1x9/1x13,5
Тегло (нето) kg 17
Дължина (нето) mm 280
Ширина (нето) mm 256
Височина (нето) mm 339
Тегло (бруто) kg 19.3
Дължина (бруто) mm 419
Ширина (бруто) mm 345
Височина (бруто) mm 300
 
 
pdf50 683 Kb (pdf) свали