Висок стенен монтаж

Климатик Toshiba RAV-SM566KRT-E Super Digital
3 699,00 лв.
виж повече
Климатик Toshiba RAV-SM806KRT-E Super Digital
3 699,00 лв.
виж повече
Климатик Toshiba RAV-SM804ATP-E/ RAV-SM806KRT-E Digital Inverter
2 989,00 лв.
виж повече
Климатик Toshiba RAV-SM566KRT-E/ RAV-SM564ATP-E Digital Inverter
2 589,00 лв.
виж повече
Климатик Toshiba RAV-SM407KRTP-E Digital Inverter
2 299,00 лв.
виж повече
Климатик Toshiba RAV-SM307KRTP-E Digital Inverter
2 099,00 лв.
виж повече
Филтри