Терминология

18.04.2013
Термопомпа
Това е съоръжение, работещо в режим на отопление или охлаждане, биват въздушни термопомпи, водни термопомпи. Устройство, което използва механична работа, за да прехвърля количество топлина от по-студен източник към друго, по-топло тяло. Термопомпите обиновено могат да работят двупосочно (прехвърляйки топлина от първия топлообменник към втория или обратно), като по този начин те могат да затоплят или изстудяват средата, която трябва да се климатизира.
Според вида на топлообменниците термопомпите биват въздух-въздух, въздух-вода, вода-земя и въздух-земя. Най-често използваните термопомпи са от типа въздух-въздух. 

 
Чилър – това е въздушно охлаждаем агрегат работещ само в режим на охлаждане
 

 
Моноблок – това е термопомпа или чилър, където от едно външно тяло директно се свързва с водната инсталация на сградата (къща, или друг вид сграда). Обикновенно се назовават системи по малки от 35 kW, всички по-големи системи се наричат „термопомпи
“ или „чилъри“.
 
 
Термопомпена сплит система – съставена е от две части, външно тяло на климатик и вътрешен хидромодул, като между външното тяло и вътрешният хидромодул в тръбите има хладилен агент R410a или R32, a от хидромодула към инсталацията е вода или воден разтвор с етилен или пропилен гликол. 
Геотермална термопомпена система – това е вид термопомпа, която използва земна вода за да подгрява или охлажда сградата. Тук се делят на два вида. Геотермална термопомпена система използваща подпочвена вода– за целта е необходимо да има подземен водоизточник от където да се черпи вода,
подпочвени реки, подпочвени езера или други.


ТИП едно с вериткални серпентини – това е когато се направи земен сондаж (с различна дълбочина от 25 до 200 метра), където водата циркулира в тези „дупки-отвори“и там се загрява или охлажда
 

ТИП две с хоризонтални серпентини – когато на определен терен с не малка площ се положат вертикално разположени серпентини в затворена система, които след това се заравят в земята, като дълбочината може да е и 30 метра, в зависимост от сградата и възможностите на терените.

 


Вентилаторен конвектор 
Това е тяло което охлажда или отоплява, той е вътрешно тяло което е предназначено за монтаж в помещение, биват за скрит  монтаж, за открит монтаж, канални тела или касетъчен тип. Работното вещество е вода или воден разтвор. Разликата с радиатора е че радиатора само отоплява, а конвектора има кондензна вана, която отвежда образувалият се конденз и по този начин имаме и охлаждане. Другата съществена разлика от радиатора е че конвектора има вграден вентилатор, който работи механично.


 
Вентилаторен конвектор за открит подов или таванен монтаж – това е вентилаторен конвектор с кутия. Когато е предназначен за подов монтаж обикновенно при повечето модели трябва да се предвидят и крачета за да може да засмуква. Кагато е без крачета трябва да се захване за стената или да засмуква отпред 
 
 
Вентилаторен конвектор за скрит монтаж – това е конвектор без кутия, този конвектор е предназначен за вграждане и облицовка с гипсокартон, дърво или друго.

 
Вентилаторен конвектор за канален монтаж – когато се изгражда вентилационна инсталация, обикновенно се слагат такива тела.

 
Вентилаторен конвектор тип касета – за целта е необходимо да има окачен таван, топлоносител/студоносител вода или воден разтвор.
 

 
Стоманен панелен радиатор – това е изключително ефективен отоплителен уред има много високо преобразуване на единица площ, към подадена мощност. Съществуват много типоразмери с мощности.


 
Алуминиева лира – изкл. разпространен заради благоприятната си визия, здрав и надежден.

 

Подово отопление  
Специално разположение тръби под замазската на помещение. В зависимост от гъстотата на серпентината се получава отдаване на различни мощности. Другият фактор влиаещ на мощността на подовото е диаметъра на използваните тръби. Обекновенно се поставят на изолационна подложка за да се намалят загубите.


БГВ – битово горещо водоснабдяване или „топла вода“ за домакински цели.
 
Бойлер със серпентина – всеки бойлер има електрически нагревател, но като допълнителен топлоизточник можем да го подгряваме, например с термопомпа, където водата за подгряване на бойлера преминава през тази допълнителна серпентина.


Термодинамичен бойлер – това е бойлер, който в себе си има термопомпена система (компресор+кондензатор), за този вид бойлер е необходимо да се предвидят отвори с външен въздух(посредством въздуховоди), без тях не може да работи.