Системата Energomonitor

08.10.2018
Системата Energomonitor
Energomonitor е безжична (RF) система за онлайн наблюдение и мониторинг в реално време на комуналните услуги – електроенергия, природен газ, вода, вътрешна и външна температура, влажност и нива на въглероден двуокис (СО2).
Сърцето на системата е Homebase (Gataway), към която могат да бъдат добавяни поетапно до 30 различни сензори, позиционирани в нейния обхват от 150 м.

Техническо описание на уреда
Токовите трансформатори се предлагат в три вътрешни размера на щипките (клипс), съответно:
  • Вътрешен диаметър на щипките (клипса) 10mm и 12 mm, до 80A (от 0 до 20kW инсталирана мощност)
  • Вътрешен диаметър на щипките (клипса) 36 mm, до 300A (от 20 до 72kW инсталирана мощност).Забележка: Energomonitor Powersense не измерва напрежение. То се задава при монтажа и пускането на системата от Homebase, като по дефоут е зададено напрежение 230V. За по-прецизно измерване на напрежение, косинус фи, активна и реактивна енергия се използва друго устройство Energomonitor.
Техническите характеристики на уредите са представени в каталога. 

Визуализиране и анализ на данните
Визуализацията на данните се осъществява с помощта на Платформата Energomonitor. Тя предоставя по ясен и разбираем начин в графичен и табличен вид информация за потреблението в реално време. Информацията се обновява на всеки 5-6 секунди.


Измерването на електроенергията се осъществява с токови трансформатори, които се монтират на фазата/ите, вътре в границите на имота в електрическото табло. Не е необходимо съгласие от доставчика на енергия. Необходимо е само наличие на рутер и интернет до Homebase. Устройството за индивидуално измерване на електроенергията се казва Energomonitor Powersense. Състои се от токов/и трансформатори и трансмитер (предавател). Те сe свързват помежду си с подвижен кабел. Независимо дали е моно или трифазно захранването се използва един трансмитер.  Той осъществява безжична връзка с Homebase. Тя от своя страна се свързва с Ethernet кабел с рутера. Всичко необходимо е включено в комплекта с изключение на рутера. Не са необходими допълнителни кабели или други помощни материали. Системата е Plug&Play. Предаването на данните започва веднага след инсталацията и регистрацията на акаунта. Моля вижте инструкцията за монтаж. Приблизителното време за монтаж на едно устройство е около 10 мин.

 

Сравнение на консумацията днес с тази от вчера. Червената линия показва консумацията в текущия ден, а розовата графика потреблението от предишния ден. Наблюдението е 24 часа в денонощието. Потреблението извън дневния времеви период показва потреблението на постоянно включените консуматори.


Топлинната характеристика показва почасовата консумация на електроенергия в рамките на една седмица. Характеристиката показва не само цифрово пиковете на консумация, но и цветово, така че да може с един поглед да се видят периодите на най-голяма консумация с цел оптимизиране на потреблението.


Към инсталираната Homebase могат да се добавят т.н. умни електромери за измерване на консумацията на електроенергия от конкретни електроуреди макс 3kW, до 14A. Устройството се казва Energomonitor Plugsense и измерва както напрежението, така и тока и освен това позволява включване и изключване на електроуреди дистанционно.
Чрез платформата Energomonitor и мобилното приложение можете да наблюдавате консумацията от всяко устройство свързано с интернет- компютър, лаптоп, таблет или смартфон.
Като данните се архивират и съхраняват за неограничен период от време. Извличането на данни е във формат xls или csv  за избран от вас период. По принцип записа на данни е на всеки 90 секунди. Разгледайте демо версиятана софтуера тук: https://app.energomonitor.com/dashboard
Виждайки пиковете на енергийната си консумация във всеки един момент от денонощието, както и на дневна, седмична или месечна база. Особено полезно е наблюдението на отделни консуматори, като идеята е да се оптимизират и заменят т.н. „енергийни вампири“, които не могат да бъдат идентифицирани при общото измерване на месечна база. Има полезни съвети за спестяване също. Ще виждате и пасивните консуматори (в режим standbay), както и прогнози за бъдещи периоди в зависимост от потреблението на пасивните консуматори. Освен това, консумацията на електроенергия се изобразява и в лева, така че ще имате информация и колко ви струва енергията на дневна база, месечна и т.н. Всичко това води до промяна в поведението и оптимизация на енергийната консумация, респективно намаляване на сметката за електроенергия и отделянето на вредни емисии в атмосферата