Какъв тип система да изберем?

09.04.2013
Каквъ тип система да изберем?
Газов котел, Пелетен котел, котел на дърва и въглища, трмопомпена система или друго?
Според нас най-модерният и лесен начин за отопление и охлаждане е термопомпената инсталация сплит система.
 
+ -
Пълен контрол само от един бутон По-висока инвестиция
Работи и на отопление и на охлаждане  
Можете лесно да контролирате две температурни зони  
Препоръчително е да имате подово отопление със системата  
Дистанционно управление  
Нямате нужда от сервизни помещение за складиране на въглища, пелети или др.  
Гъвкава система с възможност за работа с други топлоизточници  
Термопомпата работи на електроенергия, която прави топла или студена вода. Температурата на водата в режим отопление е до 65 °С в някой случай.
Сплит термопомпата е съставена от две тела хидромодул и външно тяло. Като между външното и вътрешното тяло в тръбите работи хладилен агент, който не може да замръзне, което му дава голямо предимство пред термопомпа тип моноблок.
Коефицентите на термопомпената система са доста високи, според различните производители достигат до над COP 4 до към 5., което прави системата една от най-евтините енергоизточници.
Извода е че монтирана и работеща веднъж термопомпената система, е лесен топлоизточник, телата на термопомпата (вентилаторни конвектори, подово и радиатори) носят много по-добър комфорт от тези на обикновенните климатици. Контрола е изключително лесен и през целият отоплителен или охладителен сезон не е необходимо да правите каквото и да е, просто ползвате избраният от вас режим
Поддръжка: термопомпената система не се нуждае от специална поддръжа от ваша страна. Профилактика – веднъж годишно, за част от случайте може да е на три или повече години.
Рейтинг  
Отопление комфорт     
Охлаждане комфорт
Ангажираност
Почистване
Енергоефективност

От 1 до 7

Един от най-евтините начини за отопление е горене на дърва и въглища, този метод е съизмерим с темопомпите.
 
+ -
Евтин месечен разход Непостоянен топлоизточник, през годината цената на суровината се покачва до двойна
Приятна и комфортна температура Все по-растящи цени на дърва
Висока температура на горене и висока температура на водата Ежедневно почистване и ангажираност със създаването на топлина
Неповторимо чувство на уют в най-студените дни Работи само на отопление
Много ниска инвестиция Необходими са площи и помещения за съхранение на дърва и въглища
  Задимяване на помещенията и отделяне на газове
  Замърсяване на природата и градските условия с финни прахови частици
Котела на дърва може да развие много висока температура, към 90  °С, което може да бъде негатив, но като отопление и комфорт дават изключително чувство на топлина и домашен уют.
Котелите на дърва и въглища имат сравнително кратък живот 5-7 години, поаради корозия, или разяждане на металните повърхности в горивната камера.
Повечето отоплителни инсталации на твърдо гориво се изработват от метални елементи, като през лятото тези инсталации поемат въздух, което води до тяхното бързо кородиране по вътрешната част на металните тръби, виско това води до понижаване на ефективността на системата и нейното не добро функциониране.
В инсталациите където има водна циркулационна помпа, то тя трябва винаги да работи, когато котела топлоотделя, в противен случай може да бъде опасно за здравето на ползвателите.
Извода за котлите на твърдо гориво е че имат много висока температура на усещане, но да се постигне дори слабо затопляне на помещенията трябва да се отделя значително време за поддържане на инсталацията
Поддръжка: ежедневно почистване на горивната камера, зареждане със суровини, често почистване на коминното тяло по цялата му височина.
Рейтинг  
Отопление комфорт
Охлаждане комфорт L  
Ангажираност
Почистване
Енергоефективност


От 1 до 7  или L