Други

Homebase&Powersense (3 phase, 12 mm, 80 A)

Артикул №:

155478471

  • Марка: Energomonitor Czech Republic
  • 1x Homebase.
  • 1x безплатен лиценз за достъп до софтуера Energomonitor за неограничен период от време.3
  • 1x Токов трансформатор трифазен Powersense AC
500,00 лв.
Homebase е сърцето на всяка инсталация Energomonitor. 
Към нея можете да свържете безжично сензори Energomonitor за мониторинг на електроенергия, природен газ, вода, температурата, влажност и въглероден двуокис (СО2).
С Energomonitor Powesense наблюдавате консумацията на ток в реално време. Информацията се обновява на всеки 6 секунди. Сравнявате с предишни периоди. Web базираната платформа позволява да наблюдавате потреблението си чрез интернет от всяко устройство – компютър, лаптоп, таблет или телефон. Данните се съхраняват на сървър, обработват се и се предоставят по ясен и разбираем начин. С Energomonitor Powersense вече знаете колко електроенергия консумарате в момента, вчера, днес, миналата седмица, месец и година.

Измерването и визуализацията на консумацията на електроенергия (включително моментния товар) само от термопомпата се осъществява изключително лесно.
Стъпки:
  • Определете дали захранването на термопомпата е моно или трифазно.
  • Определете приблизително външния диаметър на фазовия/ите проводници. Изберете подходящите щипките на токовите трансформатори -10 mm или 12 mm. Токовият трансформатор трябва свободно да обхваща проводника, без да го притиска. Можете да видите как изглеждат токовите трансформатори в приложените файлове.
  • Закачете щипките на фазовите проводници.
  • Сдвоете трансмитера с Homebase чрез еднократно натискане на индикатора за сдвояване, както е показано в инструкцията за монтаж.
  • Настройката на софтуера е адаптивна на български език.
Технически характеристики 210 Kb (pdf) свали
Инструкция за монтаж - токов трансофрматор 149 Kb (pdf) свали