Блог

Системата Energomonitor
08.10.2018
Energomonitor е безжична (RF) система за онлайн наблюдение и мониторинг в реално време на комуналните услуги – електроенергия, природен газ, вода, вътрешна и външна температура, влажност и нива на въглероден двуокис (СО2).

виж повече
Терминология
18.04.2013
Термопомпа – това е съоръжение, работещо в режим на отопление или охлаждане, биват въздушни термопомпи, водни термопомпи.

виж повече
Какъв тип система да изберем?
09.04.2013
Каквъ тип система да изберем?
Газов котел, Пелетен котел, котел на дърва и въглища, трмопомпена система или друго?
Според нас най-модерният и лесен начин за отопление и охлаждане е термопомпената инсталация сплит система.

виж повече